Vensters voor Verantwoording

Vensters voor Verantwoording
Voor ouders die scholen willen vergelijken is er sinds kort de mogelijkheid om bij Vensters voor Verantwoording inzicht te krijgen in de scholen. Naast de inspectiecijfers staat daar ook informatie over de onderwijstijd, het zorgplan, het ziekteverzuim onder het personeel, ons scholingsbudget, veiligheidsbeleid, tevredenheidsonderzoeken etc. Leerling- en ouderbevragingen (van leerjaar 3) maken deel uit van Vensters, de leerlingbevraging is vorig jaar door LAKS uitgevoerd, de ouderbevraging zal dit voorjaar voor het eerst uitgevoerd worden.
(Zie Venster Mill-Hillcollege, of overzicht Nederland).