E-mail

School, ouders en e-mail

De school zal alle brieven en overige informatie via e-mail aan de ouders versturen. Dit doen wij naar een e-mailadres wat u van school krijgt. Als uw naam “Carolien Jansma” is, wordt uw e-mailadres “cjansma@ouder.mill-hillcollege.nl”.

Alleen aan het begin van de schoolcarrière van uw kind sturen wij u eenmalig een brief per post. In deze brief staat uw e-mailadres, uw gebruikersnaam en wachtwoord. Met deze gebruikersnaam en dit wachtwoord kunt u zowel uw e-mail lezen als Magister gebruiken. De inloggegevens blijven de gehele schoolcarrière van uw kind geldig!

Uw school e-mail kunt u lezen via de Webmail. Deze kunt u bereiken via de website van het Mill-Hillcollege (zie de knop “Webmail” in de menubalk van de website).

Vervolgens kunt u zelf instellen naar welk privé e-mailadres uw e-mail automatisch doorgezonden wordt (zie handleiding hieronder). Hiermee verdwijnt de noodzaak om regelmatig de webmail te controleren.

Handleiding gebruik webmail / automatisch doorsturen naar privé adres.

Ondervindt u problemen of heeft u vragen kunt u ten allen tijde het vragenformulier gebruiken.

Tips:

  • Via “Opties”, “Account” kunt u zien wat uw school e-mailadres is
  • Gebruik Internet Explorer 7 of hoger. Firefox en Chrome lijken ook goed te werken met onze Webmail.
  • Laat u de mail automatisch doorsturen naar een privé e-mailadres en denkt u een mail niet ontvangen te hebben? Controleer in uw e-mailprogramma of de mail niet toevallig in het mapje “spam” of “ongewenste e-mail” is terecht gekomen!

Waarom op deze manier?

Om kosten te besparen en ouders snel en direct te bereiken is e-mail een logisch middel. Echter blijkt het in de praktijk niet mee te vallen een kloppend e-mail adressenbestand tot stand te brengen. Daarnaast zijn er nog wat technische redenen die tot deze oplossing leiden. Wij hopen hiermee te garanderen dat alle ouders tijdig en correct informatie van school ontvangen.